Om TRO - økologisk kirkefestival

Festivalen

Når vi byder velkommen til TRO - økologisk kirkefestival den 6. september 2019, er det ottende år i træk, vi holder kirkefestival på marken nord for Sæby kirke og præstegård, ud mod Hornsherredvej.  

I 2011 tog 7 kirker for første gang initiativet til en kirkefestival med fokus på ansvarlighed for Guds skaberværk. Siden er gruppen af kirker, der står for festivalen vokset til 10. I dag er det kirkerne i Ferslev, Gershøj, Gevninge, Herslev, Kirke Hyllinge, Kornerup, Lyndby, Skibby, Sæby og Vellerup, der tilrettelægger og afholder festivalen. Det er kirkerne, der tilrettelægger festivalen, men uden stor opbakning fra lokale frivillige, der giver en hånd med og løser mange forskellige opgaver, og uden samarbejde med lokale institutioner og skoler, foreninger, bylaug, erhvervsliv, kommune m.fl., var festivalen slet ikke så velkonsolideret, som den er. Hvert år har der været mange besøgende til festivalens forskellige arrangementer, og den vandt Palladiusprisen i 2012 i Roskilde Stift, og den har været nomineret til Kristeligt Dagblads Initiativpris.

Festivalen er et potpourri af musik, workshops, udstilling, udendørs gudstjenester, vandringer, salg af mad og drikke, kreative aktiviteter mm. Vi ønsker med festivalen at være ramme for godt og meningsfuldt samvær, at sætte fokus på glæde og taknemmelighed over naturens skønhed og gaver, naturen, som et sted, vi kan lade op mentalt, og hvorfra vi får alt det, der skal til for vores overlevelse. Det handler om respekt for mennesker, om medmenneskelighed, og om ansvar for den klode, vi har at leve på. Som kirker holder vi naturligvis festivalen ud fra det bibelske og kristne grundlag, at livet og kloden er givet os af Gud. Vi er Guds forvaltere af en unik klode, og vi skal behandle den, ikke som ejendom, men som noget vi er betroet for en tid, indtil generationerne efter os overtager forvalteransvaret.

Temaet

Vi har hvert år et tema for festivalen, og i år er det biodiversitet, eller ”Naturen i farver”, som vi har valgt at kalde det. Vi hører jævnligt om, at dyrearter forsvinder, dør ud. Det er muligvis ikke noget, vi som mennesker umiddelbart mærker til i vores dagligdag. Vi får nok dækket vores daglige behov endda. Men livet handler om mere end tilfredsstillelse af daglige behov. Det peger Bibelen på. Her er det en grundlæggende tanke, at alt i det mægtige univers er skabt af Gud. Det vil sige, at Gud står bag skaberværket, om det så er frembragt eller fremkommet på den ene eller den anden måde. Det gælder lige fra døgnets vekslen mellem nat og dag, over verdens opdeling i havets våde element og jordens tørre, til alt levende – buske, træer, dyr og mennesker. Og det går som et refræn gennem hele fortællingen, at alt, hvad Gud skabte, var til glæde for ham. Han så på det og så, hvor godt det var.  

Og så kan det måske siges helt banalt; hvis naturen med alt, hvad den rummer, er til glæde for Vorherre selv, skulle den så ikke også være det for mennesker? Skulle det ikke være grund nok til at kere sig om den, beskytte og værne den, fremfor at være ligeglad, ødsel, ødelæggende? 

Brorson skriver det enkelt i sin salme ”Op al den ting, som Gud har gjort”. Ingen nok så vældige og magtfulde konger i rad og række ville være i stand til at sætte et blad tilbage på en simpel nælde, når først den er brækket af. Der er noget uigenkaldeligt ved ødelæggelse af naturen, om det så er et blad, der er brækket af eller en art, der er uddød. Her drejer det sig om langt mere end nytteværdi. Det handler om at være til i sin egen ret. Som menneske, såvel som natur.  

Ønsker du at deltage i festivalen som samarbejdspartner eller har du gode ideer, så kan du kontakte festivalens tovholder Helene W. Rasmussen på hra@km.dk eller telefon 2713 9893.

Festivalpladsen

Festivalpladsen finder du på marken nord for Sæby kirke og præstegård, ud mod Hornsherredvej.

Tro - Økologisk Kirkefestivals hjerte er den smukt beliggende festivalplads på marken nord for Sæby kirke. Du finder festivalpladsen ud til Hornsherredvej mellem Sæby og Biltris. 

På festivalpladsen ligger Halmkirken, Tapasteltet, Kaffebaren og de andre hyggelige boder og telte.

Der er gratis adgang til festivalen og alle de forskellige arrangementer og aktiviteter. Du kan købe mad og drikke til fornuftige priser.