TRO - økologisk kirkefestival

AFLYST!

TRO – økologisk kirkefestival 2020 aflyses pga. corona

men glæd dig til 2021, hvor vi holder festival 3.-5. september.