Workshop for det lokale erhvevsliv ved tænketanken CURA

Workshop for det lokale erhvervsliv ved tænketanken CURA

Du kan skabe vækst i din virksomhed gennem fokus på de menneskelige relationer!

Tænketanken CURA mener, at forretningsmæssig succes ligger i evnen til at få relationerne mellem medarbejderne, sarmabejdspartnerne og kunderne til at trives og udvikles. Nu har du mulighed for at høre mere om, hvordan du kan integrere denne tænkning i din virksomhed. Det sker

Fredag d. 2. september kl 12.30 på festivalpladsen til TRO - økologisk kirkefestival.

Lejre Kommune, Erhvervforum Hornsherred, Lejre Erhversforum og TRO - økologisk kirkefestival står for denne workshop, der er åben for alle lokale virksomheder. Det er rådgiver, forfatter og journalist Karen Lumholt fra tænketanken CURA, der står for arrangementet

Du skal tilmelde dig på forhånd og deltagelsen koster kun 150 kr. Prisen er inklusiv en sandwich og noget at drikke. 

Der indledes med en sandwich og herefter består arrangementet i 3 dele:
Et foredrag med fokus på, hvordan man som moderne virksomhed kan skabe vækst via at tænke i personlige relationer og bæredygtige fællesskaber og en workshop for deltagerne med henblik på, hvordan tankerne kan integreres i deltagernes virksomheder, og til sidst en fælles opsamling.

Det får du ud af det:

  1. inspiration til at at rette fokus på betydningen af relationer, fællesskaber og social kapital i arbejdet med at gøre din virksomhed  mere attraktiv og effektiv
  2. inspiration til hvordan din virksomhed kan blive en aktiv spiller i udviklingen af bæredygtige fællesskaber og spille en vigtig rolle for sammenhængskraften og identiteten i nærsamfundet.

Tilmeld dig på 4640 4161 eller hra@km.dk.

Tænketanken CURA

CURA definerer sig selv som en idepolitisk tænketank, der arbejder ud fra personalismen og ideen om frie mennesker, der lever og vokser i og ud fra fællesskabet og ansvaret for andre mennesker. Cura tager udgangspunkt i det givne samfund og ønsker at bevæge det i retning af et mere pluralistisk, demokratisk og frisindet samfund, hvor den enkeltes frihed, den menneskelige udfoldelse og de primære fællesskabers suverænitet respekteres og fremmes. Centralt i CURAs tankegang er ideen om, at mennesker og samfund udvikles takket være relationerne mellem mennesker. Grundlaget er sociologi, filosofi, kristendom og jødedom. CURA laver arrangementer, debatter og konferencer og udgiver bøger om deres tankegang og deltager løbende i samfundsdebatten.

Det er CURAs holdning, at succesfuld ledelse i den businessverden, vi lever i i dag, kræver indsigt i, hvordan vi som mennesker fungerer sammen.

Du kan læse mere om CURA her.