Danmarks Største Kirkekor

Vinderne af sangkonkurrencen

Sangene blev uropført til TRO - økologisk kirkefestival

Vindersangen, som er skrevet af Poul Erik Christensen:

Melodi: Jeg er havren

Jeg har hjemme på den gode jord,
her er vores liv, og her vi bor.
Kloden den er både god og stærk,
den er Guds det gode skaberværk.

Her bør livet leves hvert sekund,
vi bør skelne mellem godt og ondt.
Vi skal alle vide god besked
om vor klodes bæredygtighed.

Økologisk må vi tænke på,
at naturen fortsat skal bestå.
Alt var godt, som det engang blev skabt,
intet af det gode må gå tabt.

Vi forvalter jo Guds grønne jord,
og forpligtelsen kan føles stor.
Vi skal værne klima og miljø,
sørge for at jorden ej må dø.

Vi er kirke, vi kan sammen nå
vores fælles ansvar at forstå.
Her kan ikke hjælpe suk og råb,
troen er vort allerbedste håb.

Tro på Gud kan vise rette vej,
lede alle, både dig og mig.
Lad os sammen nu med frejdighed,
passe på vor jord i kærlighed.

Og andenpladsen, skrevet af Lily Kristensen:

Mel.: I østen stiger solen op.

På mark, om nat ved Betlehem
der sunget blev engang,
for hyrderne et kor brød frem,
det Engle var, som sang.

I vore kirker her på jord,
hvor sjæle finder fred,
her høres også lovsangskor
hvor Engle synger med.

Gud – fader skabte denne jord,
og gav den frit til os.
Men ak, vor grådighed er stor,
vi øder den i trods.

Men lad os vise, vi forstår
en økologisk jord!
med vore hænders hjælp vi får
en friluftskirke stor.

Og ingen gift skal bruges til
at skabe mer’ profit,
naturen holde ren vi vil,
økologien frit.

Og da en kirkefestival
vi tror kan finde sted,
hvor kirkekor de juble skal
og Engle synge med!