Samarbejde med Plastic Change, RUC & Lejre Kommune

Samarbejde med Plastic Change, RUC & Lejre Kommune

Tro - økologisk kirkefestival samarbejder i år med organisationen Plastic Change, Roskilde Universitets Center og Lejre Kommune - og du vil kunne møde alle 3 på festivalpladsen.

Plastic Change er en international organisation med base i Danmark. Organisationen skaber opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i havene og miljøet i det hele taget.

Plastik i havet er et stigende problem. Plastic Change samarbejder derfor med med RUC om projektet ’Plastfri Roskilde Fjord’, hvor de negative konsekvenser af plastikforurening i fjorden vil blive kortlagt i samarbejde med lokale aktører. Formålet er at sikre, at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik. Dette projekt vil blive præsenteret på Tro - økologisk kirkefestival.

Lejre Kommune vil blandt andet være til stede på festivalpladsen med 2 affalds/ressourcestationer, hvor man kan sortere affald. Stationerne har forskellige beholdere og formidling om sortering. Man vil her kunne få en god snak med kommunens medarbejdere om affald, ressourcer og ikke mindst den sortering af husaffald, som borgerne i Lejre Kommune selv skal udføre i det nye år.